سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
ساعت دماسنج

خسوف، همان ماه صورت کبود

 

 

 

جایش خالیست!از ما که بخاری بلند نشود
مجبور است خودش دست به کار شود
"به: عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی
از: سیّدعلی خامنه‌ای"

 

 

 


پنج شنبه 93/11/2 3:59 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست!خضاب کرده
چقدر جوانتر به نظر می آیی
با گونه ی خاکی و
زلف خاکستری

 

 

 


دوشنبه 93/10/1 6:3 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست!با خود قرار داشت
بعداز برادر خضاب نکند
اما
مگر گذاشتند این یزیدی ها

 

 

 


شنبه 93/9/15 8:49 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست!غذا که می دید می گریست
کودک می دید می گریست
یحتمل پازل نبوده که راوی چیزی نگفت
والا حکایتی شده بود کفن و دفن ها

 

 

 


چهارشنبه 93/8/28 5:4 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست! با نیشخند پرسید: حالا چرا
مثل بچه مدرسه ای ها گریه می کنی؟
مسلم با گریه گفت:
لوازم التحریر می خواهم

 

 

φ

 

 

 

لوازم التحریر
در کوفه هم گران شده بود


یکشنبه 93/7/13 1:58 عصر حاشیه ها ( ) | |