سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

خسوف، همان ماه صورت کبود

 

 

 

جایش خالیست!مقدس ترها
به حیث و بیث افتاده بودند
که خونریزی شده
مسجد نجس نشده باشد

 

 

φ

 

 

ضربه ی معاویه
کاری تر از این حرفا بود

 

 


سه شنبه 94/4/16 3:48 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست!اصحاب کهف خمینی
آمده بودند که...
که ناگهان
مصادره به مطلوب شدند

 

 

φ

 

 

سَیَقُولُونَ ثَلَثَة رَّابِعُهُم کَلبُهُم
وَیَقُولُونَ خَمسَة سَادِسُهُم کَلبُهُم
َیَقُولُونَ سَبعَة وَثَامِنُهُم کَلبُهُم
...

کهف|22

 

 

 


جمعه 94/3/29 3:0 صبح حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

سر سفره مادرقرار شد
نیمه شب تحویل شود
امانتی
به پیامبر

 

 

 


شنبه 94/1/1 12:12 صبح حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست!نصرانی هم فهمید
چقدر یقین دارد
وقتی کودک آورد
به میدان مباهله

 

 

φ

 

 

یقین که باشد
صغیر و کبیر فرقی ندارد
اکبر و اصغر می آورد

 

 

 


شنبه 93/12/16 7:34 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست!ته دلشان کمی حب بود
اصلا نمی شد علی را دوست نداشت
چون حب خلافت هم داشتند
خیلی چیزها را فدا کردند

 

 

 


سه شنبه 93/12/12 9:7 عصر حاشیه ها ( ) | |