سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث

خسوف، همان ماه صورت کبود

 

 

 

جایش خالیست! گفت: یک شب برایمان مهلت بگیر
نیاز دارم کمی خلوت کنم
شبی را احیا کنم

 

 

 


جمعه 93/4/27 5:38 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست! بنی اسد جنگ آور بودند
زخم ها را  خوب می شناختند
اما آن روز فهمیدند
یا جنگی نیستند و یا جنگی نبوده

 

 

 


دوشنبه 93/4/23 11:54 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست! پیرمردهای محله
پاتوقی نداشتند
پولی جمع کردند
مسجدی ساختند

 

 

 


شنبه 93/4/21 6:44 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست! پرسید: از من چه میخواهید؟
نیم نگاهی به انگشترش داشت
اما بی حیا
رویش نشد چیزی بگوید

 

 

 


سه شنبه 93/4/17 9:53 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست! گفته اند خوب نیست
اما قربان قدمهایتان
فقط این یکبار را
کمی عجله کنید

 

 

 

φ

 

 

 

عجل لولیک الفرج


جمعه 93/4/13 8:56 عصر حاشیه ها ( ) | |

   1   2      >