سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خسوف، همان ماه صورت کبود

 

 

 

جایش خالیست!دهه ولایت
از عید همه مسلمین آغاز
و با عزای بعضی مسلمین
پایان می یابد

 

 

 


چهارشنبه 94/7/8 10:34 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست!مادرم می گفت
اگر حق علی غصب نمی شد
هیچ دو نفری
اختلاف در خداشناسی نداشتند

 

 

φ

 

 

بحارالانوار | جلد 36 | صفحه 353

 

 


شنبه 94/5/24 4:42 صبح حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست!مقدس ترها
به حیث و بیث افتاده بودند
که خونریزی شده
مسجد نجس نشده باشد

 

 

φ

 

 

ضربه ی معاویه
کاری تر از ابن ملجم بود

 

 


سه شنبه 94/4/16 3:48 عصر حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

جایش خالیست!اصحاب کهف خمینی
آمده بودند که...
که ناگهان
مصادره به مطلوب شدند

 

 

φ

 

 

سَیَقُولُونَ ثَلَثَة رَّابِعُهُم کَلبُهُم
وَیَقُولُونَ خَمسَة سَادِسُهُم کَلبُهُم
َیَقُولُونَ سَبعَة وَثَامِنُهُم کَلبُهُم
...

کهف|22

 

 

 


جمعه 94/3/29 3:0 صبح حاشیه ها ( ) | |

 

 

 

سر سفره مادرقرار شد
نیمه شب تحویل شود
امانتی
به پیامبر

 

 

 


شنبه 94/1/1 12:12 صبح حاشیه ها ( ) | |

   1   2      >